про продаж товарів і надання послуг

 

       Договір публічної оферти є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повному угоді з умовами даного Договору, Покупець погоджується з умовами та порядок оформлення Замовлення, оплати Товару, доставки Товару і несе відповідальність за невиконання умов даного Договору.

       Продавець пропонує укласти цей Договір публічної оферти про купівлю-продаж Товарів і надання послуг через Веб-сайт Продавця будь-якій особі, яка прийме цю пропозицію (далі - Покупець), з іншої сторони, далі разом - Сторони, а кожен окремо - Сторона.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Акцепт - прийняття Покупцем угоди в тому вигляді, в якому вона представлена.

Веб-сайт - сайт Продавця, на якому міститься актуальний перелік Товарів і їх вартість по URL-адресою: www.bar-service.club.

Замовлення - належним чином оформлена Покупцем електронна форма заявки на придбання окремих позицій з асортиментного переліку, загальна вартість обраних Покупцем Товарів, самі Товари, які вибрав Покупець для придбання і доставки, а також інформація про Покупця (дані, які надають можливість ідентифікувати Покупця, адреса доставки , інші примітки).

Кур'єрська доставка - послуга доставки Товару від Продавця до Покупця в заявлений термін.

Оператор call-центру - представник Продавця, який приймає Замовлення.

Покупець - фізична або юридична особа, яка вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених в Договорі.

Продавець - компанія, яка реалізує Товар, представлені на Веб-сайті.

Публічна оферта - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі з метою укласти договір купівлі-продажу на певних умовах, зазначених в Договорі.

Товар - продукти харчування, страви і напої, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цінами, вказаними на Веб-сайті, що реалізуються Покупця з доставкою.

Треті особи - це особи, які безпосередньо залучені в оформлення і виконання Замовлення.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повного і безумовного згоди Покупця на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України.

1.3. Покупець підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцепту.

1.4. Цей Договір набуває чинності з моменту оформлення Замовлення. Таким чином, Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.5. Зобов'язання Продавця за Договором вважаються виконаними з моменту видачі Продавцем Покупцеві Товару.

1.6. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що він повністю ознайомлений і згоден з умовами Договору, а також, в разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору. Крім цього, укладенням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних».

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві Товари, перелік яких зазначений в підтвердженому Продавцем замовленні Покупця, а Покупець зобов'язується їх оплатити і прийняти в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

 

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Згідно з умовами цього Договору, Продавець зобов'язується передати Товар, відповідний замовлення Покупця в заявлений термін, а Покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

3.2. Продавець зобов'язується:

3.2.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.2.2. Продавати товари та надавати послуги, передбачені умовами цього Договору.

3.2.3. Надавати консультації з питань користування веб-сайтом та з питань оформлення Замовлення.

3.2.4. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання Товарів Покупцем, який він замовив.

3.3. Продавець має право:

3.3.1.Продавец залишає за собою право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

3.3.2. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладення.

3.3.3. Вносити зміни інформації, розміщеної на Веб-сайті в односторонньому порядку і на свій розсуд.

3.3.4. Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем.

3.3.5. Змінювати термін доставки Товарів, які замовив Покупець, попередньо повідомляючи про такі зміни Покупцеві.

3.4. Покупець зобов'язується:

3.4.1. До моменту оформлення Замовлення ознайомитися зі змістом цього Договору, а також умовами оплати і доставки на Веб-сайті.

3.4.2. Дотримуватися умов цього Договору.

3.4.3. Прийняти Товар в заявлений термін, оплатити Товар до його отримання або в момент його отримання.

3.5. Покупець має право:

3.5.1. Вимагати від Продавця надання послуг відповідно до умов цього Договору.

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення на Веб-сайті шляхом додавання Товарів у вкладку «КОШИК» або усно в телефонному режимі за номерами телефону, вказаним на Веб-сайті, попередньо ознайомившись з Правилами оформлення Замовлення.

4.2. Після вибору переліку і кількості Товарів, які Покупець хоче придбати у Продавця на Веб-сайті, Покупець заповнює дані у відповідній формі Замовлення, вказує форму оплати і вибирає опцію «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ».

4.3. Покупець може отримати Товар шляхом доставки або забрати Товар самостійно.

4.4. Замовлення вважається оформленим і прийнятим до виконання тільки в тому випадку, якщо:

4.4.1. Покупець завершив дії з оформлення замовлення на Веб-сайті, натиснув кнопку «Відправити», Оператор колл-центру в телефонному режимі зв'язався з Покупцем для підтвердження Замовлення і повідомив Покупцеві про те, що Замовлення було прийнято.

4.4.2. Покупець оформив Замовлення Товару в телефонному режимі через колл-центр і Оператор підтвердив Покупцеві інформацію про те, що Замовлення прийнято до виконання.

4.4.3. У тому випадку, якщо Оператор колл-центру не підтвердить Покупцеві про прийняття замовлення в роботу або Покупець відмовляється від оформлення Замовлення, такий Замовлення вважається неоформлених і не підлягає виконанню.

4.5. Покупець несе повну відповідальність за достовірність даних, які він вказує при оформленні Замовлення Товару.

 

5. ПРОДАЖ ТОВАРУ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Продавець може надати Покупцеві інформацію, пов'язану з Товарами, оформленням і виконанням Замовлення.

5.2. Продавець не несе відповідальності за достовірність інформації про товар, наданої виробником такого Товару і який не виробляється саме Продавцем.

5.3. Продавець забезпечує наявність Товарів, які вказані на Веб-сайті, але при відсутності Товару, Продавець може виключити його з замовлення, попередньо повідомивши про це Покупця.

5.4. Продавець залишає за собою право відмовити Покупцеві в продажу і / або передачі замовлених Товарів та / або наданні послуг у зв'язку з неналежним виконанням Покупця своїх обов'язків відповідно до цього Договору.

 

6. ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1.Покупатель має право отримати замовлений ним Товар шляхом самостійного вивезення або скористатися послугами Кур'єрської доставки.

6.2.Самостоятельний вивезення здійснюється Покупцем з місця видачі Замовлення, зазначений Покупцем при оформленні Замовлення.

6.3. Режим роботи продавця і час доставки вказані на Веб-сайті. Термін доставки може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку. До неможливості виконання Замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж обставини непереборної сили.

6.4. Доставка Замовлення кур'єром здійснюється за погодженням з Покупцем і за вказаною ним при оформленні Замовлення адресою.

6.5. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару. Оплата Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару немає і Продавець належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі Товару.

6.6. Доставка в віддалені райони міста обмежена. Детальна інформація про територію доставки вказана на Веб-сайті в розділі «Оплата і доставка».

 

7. ОПЛАТА ТОВАРУ

7.1. Сума Замовлення складається із загальної вартості замовлених Товарів.

7.2. Ціна Товару, зазначена на Веб-сайті, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

7.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем готівкою або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця, при отриманні Замовлення або шляхом передоплати в сумі, що відповідає ціні Замовлення. Передоплата Замовлення в повному обсязі здійснюється, якщо загальна сума Замовлення становить понад 1500,00 гривень.

7.4. Продавець має право надавати знижки на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок і умови нарахування вказуються на Веб-сайті та можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

7.5. У разі введення податків і зборів, які не включаються у вартість Товарів (робіт, послуг), і підлягають оплаті Покупцем, суми таких податків і зборів будуть включені окремим рядком в Замовлення і підлягають оплаті Покупцем разом з вартістю замовленого Товару.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1.За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2.Продавец не несе відповідальність за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання придбаних ним Товарів.

9. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

9.1.Все спірні питання, які можуть виникнути за цим Договором або в зв'язку з його виконанням Покупець і Продавець вирішують шляхом переговорів. Досудове порядок врегулювання спору є обов'язковим.

9.2. У разі, якщо Покупець і Продавець не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

 

10. КОРИСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ.

10.1.Оформляя Замовлення Товарів, Покупець надає свою згоду Продавцю на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптації, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення) зазначених їм персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06. 2010 № 2297-VI. Доступ до персональних даних Покупця мають тільки ті особи, які безпосередньо залучені в оформлення і виконання такого Замовлення за винятком випадків і в межах, передбачених чинним законодавством України.

10.2. Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна) витяг, використання, блокування, видалення, знищення персональних даних.

10.3. Покупець при оформленні Замовлення зобов'язаний надати точну і правдиву інформацію в обсязі, який необхідний для покупки Товару та надання послуг. Надання неточної інформації або ненадання такої інформації на вимогу Продавця може бути приводом для відмови в продажу Товару.

10.4. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Веб-сайті в загальнодоступній формі.

10.5.Продавец вправі здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо попередивши Покупця про фіксацію цієї розмови. Продавець гарантує недопущення спроб несанкціонованого використання персональних даних Покупця третіми особами, які не мають відношення до виконання замовлення, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

10.6. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення на електронну пошту і мобільний телефон Покупця з його згоди. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, направивши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Продавцю за адресою, вказаною на Веб-сайті. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовленні та етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.

 

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

11.1.Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на Веб-сайті є власністю Продавця.

 

12. ДОДАТКОВІ УМОВИ

12.1. Цей договір вступає в силу з дня оформлення Замовлення і діє до виконання всіх умов Договору.

12.2.Веб-сайт може тимчасово призупинити роботу в зв'язку з проведенням профілактичних або технічних робіт.

12.3. Продавець залишає за собою право на зміну цін і складу страв на свій розсуд, попередньо повідомляючи про це Покупця.

12.3. Договір є публічним і безстроковим і діє до його припинення будь-якої із Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але в будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами.

12.4. Дана версія Публічного Договору є поточною.